Urinary Paste
Kediler İçin
Urinary Paste

Kullanım Şekli

100g Paste
Direkt veya mamasına karıştırılarak verilir.
Günlük 2-3 cm kullanılması uygundur.
Endikasyonlar
  • İdrar kesesinin yapısının desteklenmesi 
  • Üriner sistem enfeksiyonlarının giderilmesi 
  • İdrarın asitleştirilmesi (Genellikle kedilerde idrarda kristal oluşumunu önleyici, taşların atılımını kolaylaştırıcı, kristal birikimini azaltıcı desteği) 
  • Ürolitiyazis 
  • Hematüri 
  • Antioksidan özellik 
  • Üriner sistem de E.coli tutulumunun azaltılması 
  • İdrar söktürücü  
  • Mesane kaslarını güçlendirici etki 
  • Bezoar oluşumunu önlenmesinde 
  İçeriği Content  
  D-Mannoz D-Monnose 50 mg
3a300 VitC   Ascorbic Acid   5mg  
 
                                                   Analiz Değerleri  Analysis Information 
Ham Protein %3 Ham Yağ %38  Ham lif %3)       Ham Külf %4     Nem %22     

Ekstraktlar: Malt Ekstraktı, Kızılcık Ekstraktı, Geven Otu Ekstraktı, Meyan Kökü Ekstraktı,Isırgan Otu Ekstraktı, Sarı Kantaron Ekstraktı, Kitosan Ekstraktı, Ebegümeci Ekstraktı

İçerik Özellikleri

D-Mannaz 

- Üroepitelyal hücreler üzerindeki bakteriyel yapışmayı bloke ederek idrar yolu enfeksiyonlarında etkili çözüm yaratmaktadır. 

 

Vitamin C 

- Askorbik asit olarak bilinen C vitamini vücudun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. 

- Askorbik asit bir monosakkarit türüdür ve hemen bütün canlı dokularında bulunur. 

-Akut böbrek yetmezliğine karşı nefronlarda etkili koruma sağlamaktadır. 

 

Kızılcık Ekstraktı 

- Alt üriner sistemde bakteri tutulmasını engellediği ve feline idiopatik sistitlerle beraberinde seyreden gastrointestinal bulguları azalttığı bilinmektedir. 

-Kızılcık özütü köpeklerde idrar yolu enfeksiyonlarının gelişimini  önlemedeki  yararları, özellikle mantar enfeksiyonlarında antifungal etkikeri nedeniyle kullanılmaktadır. 

- Kalıcı idrar sondası takılı hayvanlarda mikrobiyal kolonizasyonu önemli ölçüde azaltmaktadır. 

 

Kitosan Ekstraktı 

- Kitosan, bakteriyel sistit tedavisinde etkili olarak kullanılmaktadır. 

 

Geven otu (Astragalus) 

Asfragalus türlerinin kökleri   hepatoprotektif, antioksidan, antibakteriyel, antihipertansif, antidiyabetik ve diüretik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca diyabetes mellitus, lösemi, nefrit ve rahim kanseri tedavisinde kullanılır. Astragalus köklerinin geleneksel olarak lösemiye karşı ve yara iyileşmesine karşı kullanıldığı bilinmektedir. Bu biyolojik aktiviteler, bu bitkinin çeşitli ikincil metabolitlerinin varlığına bağlıdır. Özellikle fenoller, alkaloidler, flavonoidler, antrakinonlar ve saponinler biyolojik aktiviteden sorumlu ana kimyasallar olarak kabul edilir. Astragalus türlerinin bazı biyolojik olarak aktif bileşiklerinin immün sistemi uyarıcı ve antikanser aktiviteleri olduğu bildirilmiş.

 

Isırgan Otu (Urtica dioica L.) 

U. Dioica L’nin tohum ve yapraklarının bileşiminde potasyum, kalsiyum nitrat, formik asit, askorbik asit, ∝-tokoferol, riboflavin, çinko, fosfor, demir, tanen, silisyum, klor, karoten, kükürt, magnezyum, histamin ve asetilkolin bulunmaktadır. Isırgan otunun kök, taze yaprak, kurutulmuş yaprak ve tohumlarının yalnız olarak veya diğer bitkilerle birlikte kullanılmasının romatizma, ülser, böbrek taşı, egzema ve kanser gibi çok sayıda hastalığın tedavi etmişlerdir. Bazı araştırmalar da ısırgan otunun bazı cilt hastalıkları üzerine etkisi, kolay hazmettirici, diüretik etki, karaciğer hastalıkların ve anemi de faydalı etkileri vardır.  

U. dioica L. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan raporda şeker hastalığını azaltıcı (antidiabetik) bitkiler arasına yerini alınmıştır ve bu konuda yapılan bir araştırmada da ısırgan otunun glukoz ve fruktozamin seviyesini önemli derecede azaltıcı belirtilmiş. 

 

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) 

Sarı kantaronun (Kılıç otu) antidepresan, antienflamatuar, antiepileptik, antibakteriyel, analjezik ve yara iyileşmesi etkileri vardır. Hypericum perforatum bitkisinin zengin flavonois içeriğe sahip olduğunu ve antioksidan etkinliğini yüksektir. Hypericum türlerinin, E vitamini benzeri bir antioksidan aktivitesi gösterdiği, serbest radikal ve lipit peroksidasyonunu inhibe eder. 

Hypericum perforatum'un antioksidan aktivitesini değerlendiren bir çalışmada, SJW özütlerinin, feokromositoma hücre hattında H2O2 kaynaklı oksidatif hasarı inhibe ettiğini ve Fe2 /askorbat kaynaklı sıçan beyin korteksi mitokondrisindeki lipid peroksidasyonunu da engellediği saptanmıştır. 

 

Ebegümeci (Malva Vulgaris) 

Antioksidan aktivitelerini, fenolik bileşiklerini ve hormon içeriklerini bakımından çok zengin bitkidir. Bir çalışma da M.vulgaris en yüksek süperoksit dismutaz (SOD) ve askorbat peroksidaz (AxPOD) içeriği sırasıyla 97.53 EU g -1 ve 81.93 EU g -1 olarak belirlenmiş. En yüksek seviyelerde kaftarik asit (CA), kateşin (CAE), ferulik asit (FA), malvidin-3-o-glukozit (MG), mirisetin (MYR), rutin (RT), trans-kumarik asit (TPCA), tirosol (TY) ve vanilik asit (VA) bileşikleri bulunmuş. Ebegümeci çayı özellikle gastrit problemlerinde mesane, mide- bağırsak mukozasında ve ağız boşluğu inflamasyonunda olduğu kadar, mide ve bağırsak ülserinde de başarıyla kullanılabilir. 

Malt Ekstraktı

-

Meyan Kökü Ekstraktı

-