Kidney Support
Kedi ve Köpekler İçin
Kidney Support

Kullanım Şekli

60 Çentikli Tablet
Kedilerde 5 kg ağırlığa kadar 1/2 tablet. İlave her 5 kg için +1/2
Köpeklerde 10 kg ağırlığa kadar 1 tablet. İlave her 10 kg için +1 tablet.
Kedi ve köpeklerde böbrek sağlığı için önemli olan vitamin, mineral ve yağ asitleri içerir. D vitamini ve bitkisel ekstraktlar idrardaki kalsiyum ve fosfor miktarının düşürülmesinde etkilidir. 
Endikasyonlar
  • Fosforun emilimi ve etkili bir şekilde atılması 
  • Bakterilerin üriner sisteme invazyonu ve yayılmasını asendan, hematojen ve lenfojen yolla engeller. 
  • Böbrek hasarına bağlı etkilenen diğer organları desteklemek (Kalp, Karaciğer, Böbrek) 
  • Böbrek dolaşımını, bağışıklık ve antioksidan savunma sistemi fonksiyonlarını korunması D vitamini eksikliğinin giderilmesi 
  • Azotemiye gösteren bakterilerin inaktive edilmesi 
  İçeriği Content  
3a370 VitC Ascorbic Acid  15 mg 
1.31  Di Kalsiyum Fosfat  Dicalcium Phosphate  25 mg 
3a671  VitD3  Cholecalciferol  25 mg 

Ekstraktlar: Yaban Mersini Ekstraktı, Ebegümeci Ekstraktı, Sarı Kantaron Ekstraktı, Altın Otu Ekstraktı, Geven Otu Ekstraktı, Huş Yaprağı Ekstraktı, At Kuyruğu Ekstraktı, Ardıç Ekstraktı, Uva Ursi Ekstraktı, Isırgan Otu Ekstraktı, Kitosan Ekstraktı

İçerik Özellikleri

Vitamin C 

-Akut böbrek yetmezliğine karşı nefronlarda etkili koruma sağlamaktadır. 

 

Di Kalsiyum Fosfat 

-

Vitamin D3 

- Kolekalsiferol (D vitamini3) biyolojik olarak aktif D vitamini formunun üretimini katalize ettiği önce karaciğerde ve daha sonra böbrekte sırayla gerçekleştirilen iki aşamalı zorunlu bir hidroksilasyona uğrar. Bu nedenle akut böbrek yetmezliği durumunda D3 vitamini plazmada önemli ölçüde azalmaktadır. 

-D vitamini düşüklüğü renal hücre karsinomu gelişimi ve ilerlemesi için risk faktörü oluşturmaktadır. Renal hücre karsinomu sırasında D3 vitamini kullanımı böbreği önemli ölçüde korumaktadır. 

 

Yaban Mersini Ekstraktı 

-Böbrek bozukluklarının patofizyolojisinde enflamasyon yer almaktadır. Yaban mersini ekstraktı  inflamatuar ve oksidatif stres yollar üzerinden akut böbrek yetmezliğine  karşı koruma sağlamaktadır. 

 

Ardıç Ekstraktı 

-Ardıç ekstraktı oksidatif stresin modülasyonunda ve nefrotoksisiteye  karşı önemli koruyucu etkiler sağlamaktadır. 

 

Ebegümeci (Malva Vulgaris) 

Antioksidan aktivitelerini, fenolik bileşiklerini ve hormon içeriklerini bakımından çok zengin bitkidir. Bir çalışma da M.vulgaris en yüksek süperoksit dismutaz (SOD) ve askorbat peroksidaz (AxPOD) içeriği sırasıyla 97.53 EU g -1 ve 81.93 EU g -1 olarak belirlenmiş. En yüksek seviyelerde kaftarik asit (CA), kateşin (CAE), ferulik asit (FA), malvidin-3-o-glukozit (MG), mirisetin (MYR), rutin (RT), trans-kumarik asit (TPCA), tirosol (TY) ve vanilik asit (VA) bileşikleri bulunmuş. Ebegümeci çayı özellikle gastrit problemlerinde mesane, mide- bağırsak mukozasında ve ağız boşluğu inflamasyonunda olduğu kadar, mide ve bağırsak ülserinde de başarıyla kullanılabilir. 

 

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) 

Sarı kantaronun (Kılıç otu) antidepresan, antienflamatuar, antiepileptik, antibakteriyel, analjezik ve yara iyileşmesi etkileri vardır. Hypericum perforatum bitkisinin zengin flavonois içeriğe sahip olduğunu ve antioksidan etkinliğini yüksektir. Hypericum türlerinin, E vitamini benzeri bir antioksidan aktivitesi gösterdiği, serbest radikal ve lipit peroksidasyonunu inhibe eder. 

Hypericum perforatum'un antioksidan aktivitesini değerlendiren bir çalışmada, SJW özütlerinin, feokromositoma hücre hattında H2O2 kaynaklı oksidatif hasarı inhibe ettiğini ve Fe2 /askorbat kaynaklı sıçan beyin korteksi mitokondrisindeki lipid peroksidasyonunu da engellediği saptanmıştır. 

 

Altın Otu Bitkisi (Helichrysum Arenarium) 

Altın otu bitkisi (H. arenarium), flavonlar ve flavon glikozitleri, eterik yağ, tanenler, kumarin, sterinler, karotin, katokon izosalipürpozitler, salipurposit, pürinin olmak üzere pek çok madde bünyesinde bulunmaktadır. Biyolojik aktivitelerden sorumlu en önemli grup olarak aglikon, glikozit formlarından oluşan flavonoidlerde bitkinin içeriğinde yer almaktadır. Bu bitkinin antifungal, geniş spektrumlu antibakteriyel, antiviral, antienflamatuar, antiproliferatif, antialerjik, antioksidan, kolinejiki hepatoprotekstif ve detoksifikasyon gibi pek çok özelliği olduğu saptanmıştır. Ayrıca, sindirim bozuklukları, idrar ve böbrekten taş ya da kum dökülmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde de bu bitkiden faydalanılmaktadır. 

 

Geven otu (Astragalus) 

Asfragalus türlerinin kökleri   hepatoprotektif, antioksidan, antibakteriyel, antihipertansif, antidiyabetik ve diüretik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca diyabetes mellitus, lösemi, nefrit ve rahim kanseri tedavisinde kullanılır. Astragalus köklerinin geleneksel olarak lösemiye karşı ve yara iyileşmesine karşı kullanıldığı bilinmektedir. Bu biyolojik aktiviteler, bu bitkinin çeşitli ikincil metabolitlerinin varlığına bağlıdır. Özellikle fenoller, alkaloidler, flavonoidler, antrakinonlar ve saponinler biyolojik aktiviteden sorumlu ana kimyasallar olarak kabul edilir. Astragalus türlerinin bazı biyolojik olarak aktif bileşiklerinin immün sistemi uyarıcı ve antikanser aktiviteleri olduğu bildirilmiş.

 

Huş yaprağı (Betula Pendula) 

Betula cinsinde bulunan ekstraktlar ve bileşikler küçük ölçekte ticarileştirilmiştir ve diyet takviyeleri, kozmetik bakım ürünleri veya biyositlerin temelini oluşturur. Birçok huş ağacı türü antibakteriyel aktivite ile karakterize edilir. Buna karşılık, erken ilkbaharda gövdeden çıkarılan huş ağacı özü, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, cilt hastalıkları ve ayrıca romatizma veya gut tedavisinde yardımcı olarak kullanılmış. Çeşitli fitokimyasal çalışmalar, B. pendula ekstrelerinin başlıca terpenler, flavonoidler, saponinler ve steroller dahil olmak üzere polifenoller içerir. Kabuk ekstraksiyonu işleminde elde edilen en önemli bileşikler terpenler ve türevleridir. Bu tür bileşikler arasında lupeol, eritrodiol, oleanik asit, betulin ve türevleri, betulinik asit ve betulinik aldehit yer alır. 

Betulin, tirozinaz enzimini inhibe ederek ciltte melanin üretimini ve dağılımını düzenler. Bu enzim, tirozini melanine dönüştürmekten sorumludur. Bu nedenle, B. pendula'nın melanin sentez bozuklukları olan cildin önlenmesi ve bakımında kullanılmış. Ayrıca, betulinik asit antikanser özellikleri için test edilmiştir ve bu konudaki öncü çalışma, betulinik asidin melanom hücreleri üzerindeki önemli sitotoksik etki göstermiş. 1995'teki öncü keşiften bu yana yirmi yılı aşkın bir süredir yürütülen araştırmalar, betulin ve betulinik asidin antiviral (özellikle HIV ile ilgili), anti-inflamatuar, hepatoprotektif veya antifungal aktivite dahil olmak üzere birçok diğer değerli özelliklerini ortaya çıkarmıştır.  

 

Atkuyruğu (Equisetum arvense) 

Halk arasında atkuyruğu olarak bilinen Equisetum arvense, geleneksel tıpta yara, romatizma, verem, cilt hastalıkları, saç dökülmesi, prostat, astım ve üriner sistem hastalıklarında tedavi edici ve ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Equisetum arvense birçok fenolik bileşen içerir. Bu bileşenler yüksek antioksidan aktivite gösterir. 

 

Ayı üzümü (Arctostaphylos uva-ursi) 

Biyolojik olarak aktif fenologlikositler, basit fenoller, flavonoidler, tanenler, polisakaritler vb.'nin de A. uva-ursi'de tespit edilmiş. Bazı ilaçların kimyasal etkinliğin potansiyel risklerini azaltmada sık tercih edilir. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Ericaceae (Ayı üzümü, yabanmersini) yapraklarının, esas olarak arbutin gibi glikozitlerin varlığından dolayı güçlü büzücü aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir. Bu bitki türü mesane ve böbrek rahatsızlıkları, idrar yollarının iltihaplı hastalıkları, üretrit, sistit, idrar yollarını güçlendirmek vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır.   

 

Isırgan Otu (Urtica dioica L.) 

U. Dioica L’nin tohum ve yapraklarının bileşiminde potasyum, kalsiyum nitrat, formik asit, askorbik asit, ∝-tokoferol, riboflavin, çinko, fosfor, demir, tanen, silisyum, klor, karoten, kükürt, magnezyum, histamin ve asetilkolin bulunmaktadır. Isırgan otunun kök, taze yaprak, kurutulmuş yaprak ve tohumlarının yalnız olarak veya diğer bitkilerle birlikte kullanılmasının romatizma, ülser, böbrek taşı, egzema ve kanser gibi çok sayıda hastalığın tedavi etmişlerdir. Bazı araştırmalar da ısırgan otunun bazı cilt hastalıkları üzerine etkisi, kolay hazmettirici, diüretik etki, karaciğer hastalıkların ve anemi de faydalı etkileri vardır.  

U. dioica L. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan raporda şeker hastalığını azaltıcı (antidiabetik) bitkiler arasına yerini alınmıştır ve bu konuda yapılan bir araştırmada da ısırgan otunun glukoz ve fruktozamin seviyesini önemli derecede azaltıcı belirtilmiş. 

Kitosan

- Kitosan, bakteriyel sistit tedavisinde etkili olarak kullanılmaktadır.